Är teorin om Antropogen Global Warming bevisad?


En vetenskaplig teori är inte samma sak som en teori i dagligt tal. Ett bevis i vetenskaplig är inte detsamma som ett bevis i en domstol.

En vetenskaplig teori kan inte bevisas empiriskt. Däremot måste den kunna motbevisas.
(Se även
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_theory#Description_and_prediction)

Varje fysisk teori är alltid preliminär, i den meningen att den bara är en hypotes, du kan aldrig bevisa den. Oavsett hur många gånger resultaten från försök överensstämmer med några teori, kan man aldrig vara säker på att nästa gång resultatet inte kommer att motsäga teorin. Å andra sidan kan man vederlägga en teori genom att hitta en enda observation som inte håller med förutsägelser som följer av teorin.
Karl Popper & Stephen Hawking

Att någonting inte går att bevisa i vetenskaplig mening hindrar oss normalt inte från att agera utifrån det förväntade resultatet. Vi går till exempel till jobbet varenda vardag för att vi tror att vi kommer att få lön i slutet på månaden, trots att det i vetenskaplig mening är lätt att bevisa att vi  kanske inte kommer att få den.

”Det faktum att relativitetsteorin bara är en TEORI för gravitation, hindrar oss inte från att slå oss om vi faller"

 

Detta är fakta:
- Människan har släppt ut motsvarande 120 ppm koldioxid i atmosfären mellan 1960 och 2007   *
- Koldioxidhalten i atmosfären har under samma tid ökat med 66 ppm.   **
- Koldioxid är en växthusgas. Koldioxid i luften värmer upp jorden.
- Skillnaden mellan den globala temperaturen 1960 och den globala temperaturen 2007 är 0,55°C   ***
- Dessa data är representativa för nästan vilket intervall som helst de senaste 100 åren. (Skälet till att jag valde 1960 till 2007 är att världsbanken har utsläppsdata för den perioden.)

Den enklaste förklaringen är ofta den riktiga. Alla hundratusentals timmar som har lagts ner har inte gjort att man har hittat någon troligare förklaring. (Hade man det så hade säkert oljebolagen sett till att vi hade hört talas om det.)

 


* http://databank.worldbank.org/
** ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt
*** ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual.land_ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat

 

 
Make a Free Website with Yola.