Kan den lilla människan påverka jordens klimat?

En människa är liten, men mänskligheten är inte liten. 

Säll dig nästan var som helst och lyssna. Troligen hör du en eller flera motorer. Hur länge tror du att den motorn skulle behöva köra innan du kan känna lukten av avgaserna?

Motorerna har varit i allmänt bruk i 50-150 år. Atmosfären är inte tjockare än att röken börjar fylla det tillgängliga utrymmet.

Den mängd fossilt kol som vi varje år släpper ut, motsvarar 2,5 ppm av atmosfären.

Tänk också på ozon-hålet. Där kunde våra utsläpp påverka atmosfären.

 

 
Make a Free Website with Yola.