Går det att förutsäga klimatet när man inte kan förutsäga vädret?


När man singlar slant så är det omöjligt att förutsäga utfallet för ett enskilt kast. Om man däremot singlar slanten många gånger så är det fullt möjligt att förutsäga andelen kast med ett visst utfall. Kan det inte på samma sätt vara svårare att förutsäga temperaturen ett enskilt år än den genomsnittliga temperaturen under flera år?

 

 

 
Make a Free Website with Yola.