Påverkar de mänskliga utsläppen temperaturen?
 

Växthuseffekten är komplicerad. Det är därför massor av forskare har ägnat tusentals timmar åt att studera och skapa avancerade datormodeller av den. Datormodellerna inkluderar koldioxidens effekt på vattenånga, den därav följande förstärkningseffekten, havsströmmar, regn, höga och låga moln, m.m., m.m.
Var och en av de här företeelserna följer tämligen enkla fysikaliska lagar, men för att beräkna alltihop, och hur de påverkar varandra, krävs kraftfulla datorer.

För att testa dator-modellerna så matar man in historiskt data och ser om temperaturen blir den uppmätta. Det innebär visserligen att modellerna bara är testade för historiska temperaturer, men om modellerna fungerar bra för det historiska data-intervallet så bör de också fungera hyfsat för det intervallets närområde.

Den här bilden kommer från FN:s klimatpanels rapport 2014:Figure 1.10 i FN:s klimatpanels rapport AR5 ( http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf )

Det blå intervallet är variationen av vad klimatmodellerna förutsäger UTAN mänsklig påverkan.
Det röda  intervallet är variationen av vad klimatmodellerna förutsäger MED mänsklig påverkan.
Den svarta linjen är de faktiskt uppmätta temperaturerna.
Bedöm själv om den svarta linjen är mest lik det blå eller det röda intervallet.

 
Make a Free Website with Yola.