Spelar det någon roll vad lilla Sverige gör?


En stor del av Europas förnybara energi finns i Sverige. Europa skulle få mycket svårt att bli självförsörjande på förnybar energi om inte länder som Sverige exporterar stora mängder.


Förnybar energi kräver stora ytor. Det betyder att glesbefolkade länder som Sverige behöver exportera förnybar energi till Europas tätbefolkade länder.


Den här bilden visar antalet personer per kvadratkilometer i Europa 1994. Uppgifterna har hämtats från befolknings data utifrån på politiska indelningar som länder, provinser och kommuner.


 
Make a Free Website with Yola.