Har djurarter alltid dött ut?

Arter på jorden dör ut och nya uppstår. Frågan är bara hur snabbt det går.

Gråtrut och silltrut var samma art för några tusen år sedan. Om deras släktingar i Amerika utrotas så skulle de kunna vara två fristående arter nu. Det finns säkert fler exempel på pågående artbildning. Jag skulle kunna tänka mig att det bildas någon ny art av något slag nästan vartenda år.

En stor andel av arterna kommer att dö ut om den globala uppvärmningen når 4 grader. I AR4 så bedömde FN:s klimatpanel att 40%* av alla arter kommer att utrotas. Det skulle röra sig om storleksordningen 640 tusen kända arter på mindre än 100 år, eller mer än 6400 kända arter** om året. Betydligt fler blir det sedan för varje ytterligare grad. I den nya rapporten AR5 skriver de inte ett exakt antal utan bara "large fraction of the species".*

Det värsta utdöendet någonsin inträffade i slutet av Perm för 250 miljoner år sedan. Då dog 95% av jordens arter ut under någonstans mellan tiotusen och 1,22 miljoner år. *** Det motsvarar en genomsnittlig utrotningstakt på mellan 3% och 0,025% per 100 år.
Idag är 2,5% av världens kända arter rödlistade. **** För att nuvarande utrotningstakt ska motsvara den under perm behöver någonstans mellan 0,01% och 1,5% av jordens arter utrotas under de närmaste 50 åren. 

Det har skett några få sådana här massutrotningar genom tiderna. Senaste gången var när dinosaurierna dog ut. Efter sådana massutrotningar har det tagit runt 20 miljoner år för nya arter att utvecklas. Det är ca 2% av livets återstående tid på jorden*****.

En massutrotning till följd av de klimatförändringar som vi just nu ser början av, kan vara av samma storleksordning som den som utrotade dinosaurierna!

Man kan jämföra jordens arter med hönorna i ett hönshus. Det är inga som helst problem att nacka en höna då och då, men nackar man alltför många på en gång så får man problem med återväxten.
Nackar man hälften tar det minst en generation att återskapa mångfalden******.
Om man nackar 75% som när dinosaurierna dog ut, så tar det minst 2 generationer.
Om man nackar 95% som vid massutrotningen i slutet av Perm, så tar det 4-5 generationer.
Kom ihåg att "generationerna" är långa när nya arter ska uppstå. För däggdjur rör det sig typiskt om några miljoner år.


(Bild från
http://www.sparrownest.se/Fåglar_birds_.jpg/Gråtrut-och-Silltrut-4776.jpg)

 

* AR4: “Signifikant definieras här som över 40 %.” Figure SPM.7 i FN:s klimatpanels rapport AR4 ”Summary for Policymakers” (http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf eller http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf).
AR5: "substantial species extinction
"   http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

** Med kända arter avses de som finns vetenskapligt beskrivna. De betydligt fler arter som inte finns beskrivna drabbas naturligtvis lika hårt.

*** http://en.wikipedia.org/wiki/Permian%E2%80%93Triassic_extinction_event#Dating_the_extinction

**** http://cmsdata.iucn.org/downloads/state_of_the_world_s_species_factsheet_en.pdf 

***** http://en.wikipedia.org/wiki/Earth#Future

****** Förutsatt att varje individ kan få fyra ungar som överlever tills de själva har fått ungar

 
 
Make a Free Website with Yola.