Orsakas temperaturökningen av kosmisk strålning?

Under ett dygn är temperaturen starkt korrelerad till jordrotationen.
(D.v.s. Det är kallare på natten än på dagen.)

Under ett år är temperaturen starkt korrelerad till jordens bana runt solen.
(D.v.s. Det är kallare på vintern än på sommaren.
Årstiden påverkar faktiskt även den globala temperaturen: http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/ )

Det jag vill säga med detta är att temperaturen mycket väl kan vara korrelerad till t.ex. kosmisk strålning under en solcykel på 11 år, och samtidigt vara starkt korrelerad till mängden växthusgaser under längre tid.

I de här två diagrammen har jag plottat årsmeldelvärden för ett antal år. På Y-axeln visas årsmedeltemperaturen.
I det första diagrammet har jag årsmedelvärdet för den kosmiska strålningen på X-axeln.
I det andra diagrammet har jag årsmedelvärdet för koldioxid-halten på X-axeln.

Om värdet på X-axeln ensamt bestämde temperaturen så skulle alla punkterna ligga på en rät linje, och värdet på R2 skulle vara 1.
(Så blir det naturligtvis inte. Temperaturen påverkas av många olika faktorer.)

Av det första diagrammet framgår att det finns en korrelation med den kosmiska strålningen där R2=0,0723. Den skulle t.ex. kunna komma från en 11-årig korrelation med solcykeln. (Jag har inte undersökt det eventuella sambandet.)

Av det andra diagrammet framgår att korrelationen med koldioxidhalten är mycket starkare. I alla fall under längre tidsperioder (I det här fallet 53 år respektive 31 år). För koldioxidhalten är R2=0,7729 vilket är mycket närmare 1.

ERGO: Årsmedeltemperaturen under den här tidsperioden beror mycket mer av koldioxidhalten än av den kosmiska strålningen.

 

 

 

 

 

Värdena för kosmisk strålning 1953-2006 har jag hämtat från den här sidan:
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/COSMIC_RAYS/STATION_DATA/Climax/docs/climax.tab

Värdena för CO2 1980-2010 har jag hämtat från den här sidan:
ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_gl.txt

Värdena för temperaturen har jag hämtat från den här sidan:
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual.land_ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat

FYI: Jag har även testat att korrelera den kosmiska strålningen med temperaturen ett år tidigare eller senare. Det gav ett ännu lägre värde på R2.

 

 

 
Make a Free Website with Yola.