Stiger temperaturen före koldioxidhalten?


Sådana här grafer används ibland för att påvisa att temperaturen stiger före koldioxidhalten istället för tvärt om.

 

 

Det är lätt att få det att se ut som om en kurva föregår en annan. Här är två förenklade bilder av samma kurvor

 

Det man säkert kan se i den första grafen är att temperaturen och koldioxiden når sin lägsta punkt samtidigt, och att samma sak gäller för den högsta punkten.

Med det sagt, så stämmer det ändå att temperaturhöjningen har varit det initiala vid tidigare klimatsvängningar. Tidigare svängningar har nämligen börjat med en förändring i jordens bana runt solen, och inte med ett massivt utsläpp av koldioxid. Den lilla uppvärmning som blev följden förändringen i jordens bana, har orsakat koldioxidutsläpp via run-off effekter. Den därigenom höjda koldioxidhalten har orsakat en uppvärmning, som har orsakat CO2, som har orsakat uppvärmning, som har orsakat CO2, som har orsakat uppvärmning, som har orsakat CO2, o.s.v. tills det inte finns mer koldioxid.

 
Make a Free Website with Yola.