Behöver vi gå tillbaka till grottstadiet?


Att använda fossilfri energi kan kanske kräva att vi minskar vår konsumtion. Enligt FN:s klimatpanel behöver den minska med 0,6%.

Med en tillväxt på runt 2% betyder det att vi inte alls behöver få det sämre. Vi får det bara inte bättre riktigt lika snabbt.


Däremot:

En global uppvärmning på 5 eller 6 grader kan däremot göra det svårt att leva "civiliserat". Framför allt därför att det blir svårt att få fram mat och vatten till alla människor.

Så här skulle en fyra grader varmare värld kunna se ut enligt New Scientist:


En film från National Geographic om hur en 5 grader varmare värld skulle vara


En film från National Geographic om hur en 6 grader varmare värld skulle vara:

 
Make a Free Website with Yola.