Har den globala temperaturen och koldioxidhalten alltid pendlat fram och tillbaka?


Den globala temperaturen och koldioxidhalten har pendlat fram och tillbaka. Den här grafen visar hur de pendlar naturligt:


(Från wikipedia.org)

Vi är nära en naturlig topp just nu, och koldioxidhalten är naturligt hög, ca 280ppm. Som framgår av grafen kunde koldioxidhalten kanske naturligt ha stigit till 300ppm innan nästa istid om några tusen år.

Här har jag lagt till de senaste 50 årens koldioxidhalter (också från wikipedia.org) till de äldre halterna i bilden ovan. Koldioxidhalten i luften är just nu över 380ppm.

Skalan på Y-axeln är densamma i båda graferna.
(Tiden på X-axeln har jag dragit ut i diagrammet för 1900-talet så att det inte bara ska bli ett lodrät streck. Jag har också spegelvänt grafen från den första bilden för att tiden ska gå åt höger.)

Temperaturen har ännu inte stigit lika mycket som koldioxidhalten, bl.a. därför att det tar tid för haven att värmas upp, och p.g.a. aerosoler i luften. Vi vet inte säkert varför temperaturen inte har stiget mer än den har gjort.
Jag är tämligen säker på att det är vad som avsågs med uttrycket "balancing the energy budget".

Notera dock att temperaturen aldrig har varit mer än ungefär 3,2 grader högre under de senaste 400000 åren.

 
Make a Free Website with Yola.