Absorberar Koldioxiden redan nästan allt den kan?


Det här diagrammet används ibland för att visa att koldioxiden inte kan ha någon ytterligare effekt:

 
(Bild från broschyren "
Handbok för klimattänkare")

Den stora växthus-effekten har naturligtvis redan inträffat. Det är den som gör liv som vårt möjligt på jorden. Utan någon växthuseffekt skulle temperaturen på jorden vara ungefär -20°C.

Det här är en uppförstoring av staplarna från "Förindustriell nivå" till "Dagens nivå" från samma bild :

Det man kan notera är att jämfört med den värme som slapp ut genom jordens atmosfär före industrialiseringen, så slipper bare 78% ut idag.
(Jag undrar om det verkligen kan stämma? 22% låter som en enormt stor förändring.)

 

Av följande bild framgår att koldioxidens absorptionsområde fortfarande klart överlappar* med fönstret för utgående strålning:


(Bild från
wikipedia)

Dessutom kan man se att koldioxid och metan "knaprar" på fönstret för utgående strålning från olika håll, och att effekterna alltså adderas eftersom de inte "konkurrerar" med varandra.
 

* Vänsterkanten av CO2-toppen utgör högerkanten för fönstret för utgående strålning. Därför skulle en höjning, och därmed breddning, av CO2-absorbtionen krympa fönstret för utgående strålning.
 

 
Make a Free Website with Yola.