Blir antarktis kallare?


Antarktis sommar tycks ha blivit kallare, åtminstone de senaste åren:


http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/


Jorden som helhet blir dock varmare:


http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201213 


http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/


NASA har gjort en film som visar hur temperaturen har förändrats de senaste 135 åren:

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004200/a004252/GISTEMP_2014update.0905_print.jpg
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4252 
Make a Free Website with Yola.