Kommer koldioxiden från haven?

Varmare hav förmår lösa mindre koldioxid. Kan det vara så att det inte är människans utsläpp som ökar koldioxidhalten i atmosfären, utan koldioxid från haven? Låt oss se hur mycket koldioxid haven bör ha avgivit hittills.

Om havets volym vore oändligt mycket större än atmosfärens, så att det fanns en obegränsad mängd koldioxid löst i havet, så säger Henrys lag att koldioxidens partsialtryck i atmosfären borde öka med lika många procent som den absoluta temperaturen. Den absoluta temperaturen är ca 290K, den har hittills ökat med mindre än en grad. Ökningen är alltså ungefär en tredjedels procent. Samtidigt har koldioxidhalten i atmosfären ökat med avsevärt mer än 25%. Det kan inte förklaras av Henrys lag.

Om koldioxidökningen kom från haven så borde dessutom koldioxidhalten i haven sjunka eftersom haven inte är oändliga. Koldioxidhalten i haven sjunker inte. Tvärtom ökar den.

Vi eldar upp 6,743,786,000 ton stenkol per år (http://en.wikipedia.org/wiki/Coal#Coal_as_fuel). Det skapar på 10 år en mängd koldioxid som väger ca 38 milliondelar av vad hela jordens  atmosfär väger (ppm). Den enklaste förklaringen tycks mig vara att det är dessa utsläpp som är orsaken till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

 

 
Make a Free Website with Yola.