Sex grader : vår framtid på en varmare jord

Jag heter Cecilia Burman. Jag är utbildad i fysik och biologi vid Uppsala universitet. Jag har i många år försörjt mig inom databranschen, men hösten 2010 har jag börjat läsa masterskurser inom förnyelsebar energi på KTH.

För några år sedan fick jag boken Sex grader : vår framtid på en varmare jord av Mark Lynas.

Jag har förstås alltid varit normalt orolig för problem som utfiskning, miljöförstöring, ändliga resurser, krig och svält i världen, etc. men jag har aldrig varit någon aktivist eller "miljöfreak".

För ett par år sedan fick jag boken Sex Grader av Mark Lynas. Efter att ha läst den boken inställde sig två frågor:

Är det sant?
Vad gör vi nu?


Det första jag gjorde var att söka efter vetenskapliga artiklar som tyder på att han har rätt. Hade inga sådana funnits hade jag kunnat avfärda boken som en vanlig skräckhistoria, men jag hittade gott om material som stödde hans påståenden. Därnäst letade jag efter vetenskapliga artiklar eller argument som tyder på att det han säger inte stämmer. Jag hittade väldigt få, och inga som tydde på att det inte är ett problem. Det som skiljde var mest en fråga om grad. Hur fort blir det hur allvarligt?*

Under de två åren som har gått sedan dess har jag fortsatt att försöka besvara de två frågorna. Jag har läst abstracts från mer än 100 vetenskapliga artiklar. Jag har följt upp alla sakliga "motargument" jag har kunnat hitta.


Så småningom insåg jag att jag hade samlat och sammansällt en helhetsbild som få människor har. Då skapade jag två siter. Den här siten är avsedd att svara på frågan "Är det sant?"

Den andra siten finns här och är avsedd att besvara frågan "Vad gör vi nu?"
http://klimatcbt.yolasite.com/

 

 

 
Make a Free Website with Yola.