Steg för steg

 

Graf över temperaturer enligt sateliter

 

Gör så här för att skapa en aktuell graf som denna:

 1. Gå till http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/
 2. Välj ”Near surface layer”, och ”Degrees Celcius”. (De högre luftlagren kyls av en växthuseffekt)
 3. Kryssa i samtliga årtal och kryssa ur övriga (t.ex. max, min och medel)
 4. Klicka på ”Show data as text”
 5. Spara datat som en textfil på disken
 6. Öppna textfilen och ta bort allt utom raderna med data
 7. Starta Excel
 8. Öppna textfilen med Excel
 9. Acceptera default i wizarden
 10. Nu ska data ligga kolumnvis i Excel
 11. Ersätt 999 med 000
 12. Om Excel tror att värdena är text och inte siffror (d.v.s. värdena är vänsterjusterade): Ersätt eventuella kommatecken med ingenting, och ersätt samtliga punkter med komma.
 13. Skriv in ”=MIN(B1:M1)” på översta raden i cellen omedelbart till höger om datat. (B1:P1 ska vara samtliga celler med temperaturdata på den raden)
 14. Kopiera cellen du just skrev till samtliga rader med data.
 15. Nu ska kolumnen du just skapade vara 0 för datum då något data saknas och ca 258 för övriga datum.
 16. Markera allt
 17. Välj ”Data”, ”Sort”
 18. Välj att sortera efter kollumnen du just skapade
 19. Ta bort alla rader med 0 i
 20. Gå längst ner
 21. Markera cellen direkt under första kollumn med data och Välj ”Home”, ”AutoSum”
 22. Markera cellen och byt ut ”SUM” mot ”AVERAGE”
 23. Kopiera till samtliga kollumner med data (dock inte datumkolumnen och kolumnen med MIN värden som du skapade tidigare
 24. Skriv in rätt årtal under varje AVERAGE-cell
 25. Markera AVERAGE-cellerna
 26. Välj ”Insert”, ”Charts”, ”Line”
 27. Högerklicka på grafens ram och välj ”Select Data”
 28. Klicka på ”Edit” under ”Horisontal”
 29. Markera årtals-cellerna
 30. Klicka på OK

 

 
Make a Free Website with Yola.